SAĞLIKTA UZAKTAN EĞİTİME HAYIR

Hacettepe Üniversitesi 21286332 nolu Odyoloji Bölümü öğrencisiyim. " 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32'nci maddesine eklenen Geçici 69'uncu Maddede "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü yer almaktadır"         

Yukarıdaki yasayla 2 yıllık eğitim sahibi odyometri teknikerlerinin uzaktan eğitimle odyolog olma durumu gündeme gelmektedir.Odyologlar işitme,denge bozuklukları ve baş dönmesi alanlarında çalışan bağımsız bir meslek grubudur.Böylesine insan sağlığıyla ilgili bir alan için takdir edersiniz ki uzaktan bir eğitimle yeterliliğe ulaşmış eleman yetiştirmek imkansızdır.Ayrıca Odyoloji Bölümü  üniversite giriş sınavlarında  Türkiye­de ilk  25.000 e girmiş öğrencileri alırken hiçbir çaba sarfetmeden ve bizlerin emeği hiçe sayılarak teknikerlere odyolog olma imkanı verilmesi adalete uygun değildir.DGS sınavlarıyla odyometri teknikerleri de emek sarf ederek,hak ederek ve gerekli eğitimi alarak zaten odyolog olabilirler.Şu an itibariyle gerekli sayıda üniversitede Odyoloji lisans eğitimi verilirken ve DGS sınavı varken uzaktan eğitim lehine verilen bir karar ülkemizde Odyoloji Bilimini ziyan edecek;sonuç olarak da hastalara verilen hizmet olumsuz yönde etkilenecektir.      

    Yukarıdaki açıkladığım nedenlerden ötürü bu konuya gereken duyarlılığın gösterilerek Odyoloji lisans öğrencilerinin ve odyologların mağduriyetinin giderilmesini  saygılarımla arz ederim.

  Adres:Seğmenler mah.953.sok                                                                                                                                                                                     Gölbaşı/Ankara      

TC:22081264218                                                                                                                                 Nazife  Nur  AFACAN

Dilekçeyi imzala

Bunu imzalayarak, Nazife Nur Afacan şahsının imzamı, bu konuda yetkisi olanlara vermesini onaylıyorum.


VEYA

İmzanızı onaylamak için bir bağlantı içeren bir E-posta alacaksınız. E-postalarımızı aldığınızdan emin olmak için lütfen info@dilekceonline.com adresini adres defterinize veya güvenilir gönderen listesine ekleyin.

Ücretli Reklamcılık

Bu dilekçenin reklamını 3000 kişiye yapacağız.

Daha fazlasını öğrenin...